מ"ג איוב כא יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כמה נר רשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כַּמָּה נֵר רְשָׁעִים יִדְעָךְ וְיָבֹא עָלֵימוֹ אֵידָם חֲבָלִים יְחַלֵּק בְּאַפּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כַּמָּ֤ה ׀ נֵר־רְשָׁ֘עִ֤ים יִדְעָ֗ךְ
  וְיָבֹ֣א עָלֵ֣ימוֹ אֵידָ֑ם
    חֲ֝בָלִ֗ים יְחַלֵּ֥ק בְּאַפּֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמה נר רשעים ידעך" - למעלה הוא חוזר למה רשעים יחיו כמה תאריך זמן זה וחזר ומקללם נר רשעים ידעך וגו'

"חבלים" - גורל הראוי להם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כמה", ר"ל הלא ראוי,

  • א) שדעיכת נרם והשקעת שמש הצלחתם יהיה בכמות גדול ובתכלית ההפלגה, "וכמה" פעמים "ידעך נרם",
  • ב) "שיבא עליהם אידם" לא על בניהם רק עליהם עצמם,
  • ג) שלא יבא עליהם אידם בפעם אחת כמ"ש וברגע שאול יחתו, רק "יחלק את החבלים" לכמה חלקים ויבואו עליהם פעם אחר פעם, ולא יהיה זה ברחמים שלפעמים מחלקים את החבלים להקל העונש של המיוסר, רק זה יהיה "באפו" ובחמתו להרבות יסוריהם, ובאר זה שתחלה.


ביאור המילות

"חבלים". מענין חבלי יולדה, וגם מענין חבל וגורל שע"ז תפס יחלק:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כמה" - כאומר הנה ראיתי רשעים רבים יבלו בטוב ימיהם ואם ימצאו רשעים מדוכאים כמה הם במספר וכי רבים המה אשר ראינו שיהיה נר רשעים כבויה ר"ל שיבוטל עצתם והצלחתם וכמה הם אשר יבוא עליהם האיד הראוי להם ואשר יחלק להם המקום צירים ומכאובים בחרון אפו

מצודת ציון

"ידעך" - ענין ניתור וקפיצה כמו דעכו כאש קוצים (תהלים קיח)ור"ל יוקפץ השלהבת וזה כבויה

"אידם" - ענין מקרה רע

"חבלים" - צירים ומכאובים כמו חבלי יולדה (הושע יג)

<< · מ"ג איוב · כא · יז · >>