מ"ג איוב יב יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מוּסַר מְלָכִים פִּתֵּחַ וַיֶּאְסֹר אֵזוֹר בְּמָתְנֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מוּסַ֣ר מְלָכִ֣ים פִּתֵּ֑חַ
  וַיֶּאְסֹ֥ר אֵ֝ז֗וֹר בְּמׇתְנֵיהֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מוסר מלכים פתח" - להסיר מוסר סבלם מעל אחרים ומעבירם ממלוכה

"ויאסור אזור במתניהם" - בתחילתם כשהוא חפץ בהם חוגר חלציהם ומזרזם כח למלוכה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מוסר מלכים פתח" יפתח את המוסר והמותרות שבה אסרו את המלכים בל ישתררו בממשלה בלתי מוגבלת, והם יסירו מעליהם מוסרות אלה שהיו אסורים בהם, "ויאסר אזור במתניהם" שישימו על מתניהם אזור שמורה על הגבורה ויאזרו מתניהם בחזקה למשול על העם כחפצם, וזה מורה על ביטול בחירת העם כולו ויועציהם, כי זה חסרון גמור מאת היועצים והשופטים אשר לא הביטו זאת מתחילה, רק כי יש כח עליון המכריח אותם ע"ז ליסר ע"י זה עמים ולאומים בשבט עברתו:


ביאור המילות

"מוסר מלכים פתח". כמו מסורות ערוד מי פתח פתחת למוסרי.

"ויאסור אזור", יאסרהו בחוזק, והאזור מורה על הגבורה בכ"מ:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"פתח" - מתיר קשר השרים ר"ל מסיר קשרי רצועות העול אשר שמו על העם

"ויאסור" - וכאשר יחפוץ יקשור האזור במתניהם ר"ל יאמץ כוחם כי האזור במתניו הוא מחוזק ומזורז

מצודת ציון

"מוסר" - קשרי רצועות העול כמו מוסרי צוארך (שם נב)

"פתח" - מסיר

"ויאסור" - קושר כמו הסוס אסור (מלכים ב ז)

"אזור" - חגורה כמו ואזור עור (שם א)

<< · מ"ג איוב · יב · יח · >>