כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הָרֹה עָמָל וְיָלֹד אָוֶן וּבִטְנָם תָּכִין מִרְמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הָרֹ֣ה עָ֭מָל וְיָ֣לֹֽד אָ֑וֶן
  וּ֝בִטְנָ֗ם תָּכִ֥ין מִרְמָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרה עמל וילד און" - עשה רעה וישתלמו שכר הלידה לפי ההריון

"תכין" - תזמין

"מרמה" - למרמה תהפך להם תאוותם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עמל און" - עניינם שבר ויגיעה ודבר רע 

מצודת דוד

"הרה עמל" - כמו שהרה עמל כן ילד און ר"ל כמו שהלידה היא לפי ההריון כן הגמול לפי המעשה

"ובטנם" - הלב נתון בבטן הלא היא הכינה המרמה ולזה יקבל גמולו משלם באין מחסור (העולה מהמענה ההיא כי ישיב אמריו לומר לאיוב איך תאמר לא חטאתי הלא בדבריך אלה תחטיא עוד את אחרים כי תשריש בלבם את מכשול עוונך לחשוב שאין משגיח והנה רעתך רבה ועל אשר יתרעם על היסורים בעבור מעשה הטוב שעשה ישיב לומר הלא מאז קבלת עליהם גמול וחוב העון עדיין הוא בידך ותקבל גמול בהיסורים האלה ויוכיח על ההשגחה ממפלת הרשעים מבלי תקומה ואף בימי טובתו חמלא נפשו מחלחלה וישפוט בכל עת אשר הרעה תבוא עליו אשר לא כן בנקי וצדיק)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרה", שהגם שבפיו היה חנף ונראה כצדיק, הנה "הרה עמל", שהוא מחשבת מינות וכפירה, לכן "ילד און" ושבר ובא מפלתו, ובכ"ז "בטנם תכין מרמה", שגם אחר שנשבר לא שב בתשובה רק יכין מרמה וטענות מזויפות להתלונן על ה' ולהכחיש השגחתו וטובו וחסדיו: