<< · מ"ג איוב · ו · ט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיֹאֵל אֱלוֹהַּ וִידַכְּאֵנִי יַתֵּר יָדוֹ וִיבַצְּעֵנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיֹאֵ֣ל אֱ֭לוֹהַּ וִידַכְּאֵ֑נִי
  יַתֵּ֥ר יָ֝ד֗וֹ וִיבַצְּעֵֽנִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויואל" - וירצה

"וידכאני" - לשון מיתה

"יתר ידו" - יגדל ידו במכתו כמו הנה יד ה' הויה (שמות ט)

"ויבצעני" - ויכלני כמו בצע אמרתו (איכה ב) ידיו תבצענו (זכריה ד)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויואל" - וירצה כמו ויואל משה (שמות ב)

"יתר" - מלשון התרה ופתיחה

"ויבצעני" - ענין השלמה כמו וידיו תבצענה (זכריה ד

מצודת דוד

"ויואל" - וירצה אלוה וידכא אותי מן העולם ויפתח ידו להכות בי עד ישלים את ימי חיי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יואל אלוה וידכאני", עוד יותר עד שימות תיכף, ולא יעשה כמי שהוא עושה עתה שידכאהו בידו האחת ובידו האחת אוחז בו ומחזקו לבל ימות, רק "שיתר ידו" וירפה ממני עד "שיבצעני" וישלם חיי ואמות תיכף, זאת היא שאלתי ותקותי וא"כ איך.

ביאור המילות

"יתר". משרש נתר, כמו מתיר אסורים שיתיר ידו מעלי בל יאחז אותי שלא אמות ויבצעני, יגמר חיי, מדלה יבצעני (ישעיה ל"ח):
 

<< · מ"ג איוב · ו · ט · >>