ירושלמי שבועות ד י

<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ד · הלכה י | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה י משנהעריכה

משביע אני עליכם מצוה אני עליכם אוסרכם אני הרי אלו חייבין בשמים ובארץ הרי אילו פטורין באל"ף דל"ת ביו"ד ה"א בשדי בצבאות בחנון ורחום בארך אפים ורב חסד ובכל הכינויים הרי זה חייב המקלל בכולן חייב דברי ר"מ וחכמים פוטרין המקלל אביו ואמו בכולן חייב דברי ר"מ וחכמים פוטרין המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה יככה אלהי כן יככה אלהים זו היא אלה הכתובה בתורה אל יככה יברכך וייטיב לך ר"מ מחייב ור יהודה פוטר

הלכה י גמראעריכה

משביע אני עליכם סתם חייב אסרכם אני כובלכם אני חייבין ר יוחנן בשם ר ינאי כיני מתניתא ואית דמרין ר אבהו בשם ר יוחנן כיני מתניתא ר"מ מחייב ורבי יודה פוטר ר"מ כדעתיה ר יודה כדעתיה דתנינן תמן קיללם בכינוי ר"מ מחייב וחכמים פוטרין המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלאו מהו ללקות חברייא אמרו אין לוקה אמר לון רבי יוסי למה שהוא לא תעשה שאין בו מעשה והרי הממיר והנשבע לשקר לאו שאין בו מעש הוא ר יסא בשם ר יוחנן ר"מ היא דאמר ממשמ לאו אתה שומע הין אל יככה אם תבא ותעידוני הא אם לא תבוא ותעידוני יככה אין לי אלא אלה שיש עמה שבוע מניין שאין עמ שבועק כשיש עמה שבועה ת"ל ושמעה אלה ושמעה קול לעשות שאין עמה אלה כשיש עמה אלה הא אלה בלא שבועה לא ר יסי בשם ר יוחנן לא שנייא היא אלה בלא שבועה היא בשבועה בלא אלה