פתיחת התפריט הראשי


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ב · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנהעריכה

אי זו היא מצות עשה שבנידה שחייבין עליה היה משמש עם הטהורה ואמרה לו ניטמתי ופירש מיד חייב שיציאתו הנייה לו כביאתו

הלכה ד גמראעריכה

כהנא אמר אי אפשר שלא עהיתה בה ידיעה בתחיל וידיעה בסוף והעלם בנתיים השיב ר שמואל בר אבדומי קומי ר מנא ויהיו כן המורים א"ל אנן בעיי נכנסין ואת מייתי לון מורין מאי כדון א"ר שמואל בר רב יצחק מצות מצות מה מצות שנאמר להלן בקבוע אף כאן בקבוע