פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק י · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ג משנהעריכה

נדרה והיא ארוסה נתגרשה בו ביום נתארסה בו ביום אפילו למאה אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה זה הכלל כל שלא יצאת לרשות עצמה שעה אחת אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה

הלכה ג גמראעריכה

אמר רבי הילא היו תהיה אפילו מאה הויות אביה ובעלה האחרון מיפר נדריה אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן שאביה ובעלה האחרון מפירין נדריה