ירושלמי נדרים ו ז

<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ו · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ז משנהעריכה

הנודר מן התמרים מותר בדבש תמרי' מן הסיתווניות מותר בחומץ סיתווניות ר' יהודה בן בתירה אומר כל ששם תולדתו קרויה עליו ונדר הימנו אסור אף ביוצא ממנו וחכמים מתירין

הלכה ז גמראעריכה

מאי טעמא דרבי יהודה בן בתירה שם בנו קרוי עליו מסתברא רבי יודה בן בתירה יודי לרבי יוסי רבי יוסי לא יודי לרבי יודה בן בתירה רבי יודה בן בתירה יודה לרבי יוסי שם בנו לא כל שכן שם אביו רבי יוסי לא יודה לרבי יהודה בן בתירה לא אמר אלא שם אביו הא שם בנו לא