פתיחת התפריט הראשי


<< | ירושלמי · מסכת נדרים · פרק ד · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ח משנהעריכה

המודר הנייה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל החנוני ואומר איש פלוני מודר ממני הנייה ואיני יודע מה אעשה הוא נותן לו ובא ונוטל ממנו

הלכה ח גמראעריכה

שאינו יכול להוציא ממנו בדין