ירושלמי הוריות

מסכת הוריות · משנה
·
תוספתא · תלמוד ירושלמי
·
תלמוד בבלי

<< | תלמוד ירושלמי · סדר נזיקין · מסכת הוריות | >>

מסכת הוריות

לפי הלכות

מסכת הוריות ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמיפרק ראשון (פרק "הורו בית דין")עריכה

הלכה א · הלכה ב · הלכה ג · הלכה ד · הלכה ה · הלכה ו · הלכה ז · הלכה ח

לפי הדפים בדפוס וילנא: א א · א ב · ב א · ב ב · ג א · ג ב · ד א · ד ב · ה א · ה ב · ו א · ו ב · ז א · ז ב · ח א

פרק שני (פרק "הורה כהן משיח")עריכה

הלכה א · הלכה ב · הלכה ג · הלכה ד · הלכה ה · הלכה ו · הלכה ז

לפי הדפים בדפוס וילנא: ח א · ח ב [...] יא ב

פרק שלישי (פרק "כהן משיח")עריכה

הלכה א · הלכה ב · הלכה ג · הלכה ד · הלכה ה

לפי הדפים בדפוס וילנא: יא ב · יב א [...] יט ב

קישורים חיצונייםעריכה