ירושלמי חלה

מסכת חלה

לפי הלכות


מסכת חלה ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי