פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ו ג

<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ו · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ג משנהעריכה

האומר תן גט לאשתי במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר פסול הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר האשה שאמרה התקבל לי גיטי במקום פלוני וקיבלו לה במקום אחר פסול ור אלעזר מכשיר הבא לי גיטי ממקום פלוני והביאו לה ממקום אחר כשר

הלכה ג גמראעריכה

מתניתא דלא כרבי אלעזר ברם כר אלעזר לעולם אינה מגורשת עד שיאמר לו אל תגרשנה לי אלא במקום פלוני הרי היא במקום פלוני והלך וגירשה במקום אחר הרי זו אוף רבי לעזר מודה שאינו אלא כמראה לה מקום אוף רבנין מודיי שאינו אלא כמראה לה מקום