ירושלמי בבא קמא ה ג


<< | ירושלמי · מסכת בבא קמא · פרק ה · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנהעריכה

מתניתין הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות אכלתן בהמתו של בעל הבית פטור. ואם הוזקה בהן בעל הפירות חייב. ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב.

הלכה ג גמראעריכה

הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ובא שור ממקום אחר ואכלן פטור. הוזק בהן פטור. הדא אמרה שהשן פטורה בחצר שאינה לשניהן.