ילקוט שמעוני על בראשית כט לד

<< ילקוט שמעוני על בראשית • פרק כט >>
א • ב • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כא • כב • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


הפעם ילוה אישי אלי. עתיד זה ללוות בנים לאביהן שבשמים. על כן קרא שמו לוי. בכל מקום שנאמר על כן קרא שמו, מרובה באוכלוסין.