ילקוט שמעוני על בראשית ט יג

<< ילקוט שמעוני על בראשית • פרק ט >>
ב • ד • ה • ו • ז • ח • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


את קשתי נתתי, את קשותי, דבר שהוא מוקש לי. אפשר כן? אלא קשין דפירי.