ילקוט שמעוני על בראשית ט ח

<< ילקוט שמעוני על בראשית • פרק ט
ב • ד • ה • ו • ז • ח • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


ויאמר אלקים אל נח וגו' ואני הנני מקים. ר' יהודה אומר: לפי שעבר על הצווי, לפיכך נתבזה. ור' נחמיה אמר: הוסיף על הצווי ונהג בקדושה, לפיכך זכה הוא ובניו לדבור, ויאמר אלקים אל נח ואל בניו וגו'.