<< | ספר יהושעפרק ט"ז • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי יהושע טז

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כדא ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית אל ב ויצא מבית אל לוזה ועבר אל גבול הארכי עטרות ג וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורן תחתון ועד גזר והיו תצאתו [תצאתיו] ימה ד וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים ה ויהי גבול בני אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד בית חורן עליון ו ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה ז וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן ח מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחתם ט והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה כל הערים וחצריהן י ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה ויהי למס עבד