טור מנוקד אבן העזר נז

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן נז (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


מסרה האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, או שהיה לבעל חצר בדרך ונכנסה עמו ונתייחדה עמו, מסתמא לשם נישואין נכנסו, ויורשה אם הגיע נדוניתה לידו.
אבל אם לא הגיע לידו אינו יורשה לדעת רבינו תם כדפרישית לעיל.
והרמב"ם כתב שיורשה אפילו נדוניתה בבית אביה. ואם יש תקנה בדבר, שיש מקומות שתקנו שאם תמות בלא בנים שהאב נוטל כל מה שנתן.
ויש מקומות שחולקין.
הכל לפי המנהג.
אבל אם הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, או שהיה לה חצר בדרך ונכנסה עמו, מסתמא לא נכנסה אלא ללין, ולא יצתה מרשות האב ואפילו אם נדוניתה ביד הבעל האב יורשה.