טור מנוקד אבן העזר נב

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן נב (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


הפוסק מעות לחתנו ולא רצה ליתן והחתן אינו יכול להוציא מידו, כגון בנשואין שניים או שאין לו, והחתן אינו רוצה לכנוס אלא אם כן יתן לו מה שפסק - יכולה היא שתאמר 'או כנוס או פטור - אני לא פסקתי לך כלום'.
אבל אם היא פסקה על עצמה - או תתן או תשב עד שתלבין ראשה.
וכתב הרמב"ם: במה דברים אמורים? - בגדולה, אבל בקטנה שפסקה על עצמה כופין אותו ליתן גט או יכנוס בלא נדוניא. עד כאן.
ויש אומרים - דאפילו פסקה היא, אם בפני אביה פסקה, אומרים לו 'או כנוס או פטור'.
וכך היא מסקנת אדוני אבי ז"ל.