ט"ז על אורח חיים תקפ


סעיף בעריכה

בט' בו לא נודע כו'. תימה גדולה - הא איתא בסליחות של י' בטבת דבט' בו מת עזרא הסופר וצ"ע רב‏[1]:  1. ^ בסליחות של נוסח עדות המזרח כתוב בזה הלשון: "שעה עליון לקול אביון...כתב לך את שם היום את עצם היום הזה ... ובו נאסף ראש הסף הוא עזרא הכהן", הרי מבואר כי במסורת עדות המזרח עזרא הסופר מת בי' בטבת, ולשיטה זו תמיהתו של הט"ז מיושבת. וראה בהרחבה בדף זה מצאתי - ויקיעורך