ט"ז על אורח חיים תקפ

ט"ז על אורח חיים

בט' בו לא נודע כו'. תימה גדולה הא איתא בסליחות שלי' בטבת דבט' בו מת עזרא הסופר וצ"ע רב: