ט"ז על אורח חיים רסב

ט"ז על אורח חיים

סעיף בעריכה

ישלשל בגדיו למטה. פי' יתירם כדי שלא ילביש אותם כדרך שלובשם בחול מקופלים בחגורו כדי שלא יתלכלכו בטיט החוצות כדרך שעושה בחול: