ט"ז על אורח חיים רז

ט"ז על אורח חיים

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

ברוך חי העולמים. הטעם שבגמ' דידן לית בה חתימה כלל ובירושלמי יש ברוך אתה ה' חי עולמים וע"כ אנו חותמים בלא שם ופי' בנ"ר מבואר בטור דנותן שבח לו יתברך על שברא דברים הכרחים כגון לחם ודברים מועילים אף שאינם הכרח כגון פירות על הכרחים אומר וחסרונן ועל השאר יאמר כל מה שברא להחיות כו':