ט"ז על אורח חיים פ

ט"ז על אורח חיים

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

יניח תפילין בין אהבה לק"ש. הטעם דאנוס הוא וכתב מו"ח ז"ל אבל טלית דאין חייב ללובשו אסור לו להפסיק בין אהבה לק"ש אפי' שלא לברך אלא ללובשו בלבד נמי אסור כדלעיל סי' ס"ו עכ"ל. ולא דק בזה דטלית יכול ללבוש ולברך קודם שיתחיל הברכות ואפי' כל היום יכול זה להיות לבוש בטלית דהא מותר ליכנס לב"ה עם ציצית כמ"ש בסי' כ"א ואין זה דומה לסי' ס"ו דשם לא היה לו הטלית קודם שהתחיל: