חלקת מחוקק על אבן העזר כד

סעיף אעריכה

(א) ובדורות הללו - בב״ח כתב דהרב כתב זה לפי מדינתו, שהיו פרוצים בעבירה זו, אבל במדינתינו אין צריך להתרחק מדינא, רק ממידת חסידות. ומכל מקום נראה דוקא יחוד בעלמא, אבל לשכב יחד ומכל שכן שני רווקים יחדיו, בכל מקום צריך להתרחק ולמחות ביד העושים כן: