חיי אדם

תוכן · הקדמות המחבר · מידע על הספר

חיי אדם
מחבר אברהם דנציג
שפת המקור עברית
סוגה ספרות תורנית
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה חיי אדם
אנציקלופדיית דעת    
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


ספר

חיי אדם

בו מבוארים אלה המצות "אשר יעשה האדם וחי בהם",
בכל הדינים המבוארים בשולחן ערוך (אורח חיים), על פי מה שפירשו דבריהם הטורי זהב, והמגן אברהם, ואליה רבה, והדינים שחידשו הם בכללן ופרטן ודקדקיהן.
וכל דין ודין מבואר בטעמו: אם הוא מן התורה – מאיזה פסוק, ואם הוא מדרבנן – מאיזה טעם; אם הוא חומרה או מנהג או מילי דחסידות. מלבד הרבה חידושי דינים שמצא המחבר בספרי ראשונים שלא נתגלו עד עתה, או מה שהמציא המחבר בדינים שנשאל עליהם או שדקדק באלו הספקות והשיב... והכל בדרך הלכה פסוקה על פי הכרעת רמ"א והאחרונים.
ובמקום שכתב השולחן ערוך "יש אומרים ויש אומרים" – כתב המחבר הדעה הראוי לפסוק על פי כללי הפוסקים. ולכן במקום שנחלקו האחרונים – הכריע המחבר בראיות ברורות כאחד מהם.
ומעט מזעיר שיכתוב המחבר מחלוקת באיזו דין, וטעמו ונימוקו למה הכריע כן או שכתב דין זה – ביאור הכל באריכות בחלק שני שקרא "נשמת אדם".
וכמעט לא נשאר דין וספק שאפשר שיזדמן בכל חלק השולחן ערוך אורח חיים – הכל באר היטיב בענין שאינו צריך לדמות מילתא למילתא. ובכל כלל רשמתי איה מקומו בשולחן ערוך...

דברים אלה מבוססים (עם שינויים) על לשון שער הספר במהדורה הראשונה שיצא לאור בשנת תק"ע. הקטע הבא מבוסס על שערים מדפוסים מאוחרים

כל אלה חוברו על ידי הרב המאור הגדול מורנו ורבנו הרב רבי אברהם דאנציג ז"ל, מורה צדק דקהילה קדושה ווילנא, בן מורנו ורבנו הרב רבי יחיאל מיכל ז"ל; בעל המחבר חכמת אדם ובינת אדם ועוד ספרים.
תוכןעריכה

הקדמות המחברעריכה

סדר היוםעריכה

הלכות תפילה וברכותעריכה

הלכות נטילת ידיים וברכת המזוןעריכה

הלכות ברכות הנהניןעריכה

שבת ומועדיםעריכה


הערותעריכה