חבל נחלתו יד לד

סימן לד מזוזה בתוך מעין שער

שאלה

יש דלתות הנמצאות בתוך מִפְתח גדול, הַמפתח הגדול סתום בקיר הבנוי מעין שער, היינו יש צורה בולטת כעין שער, אולם היא סתומה בעץ או במתכת, ובתוך הסתימה יש דלת. והשאלה היא היכן מקום קביעת המזוזה האם בצורת השער החיצונית שעפ"י רוב בולטת החוצה או במזוזת הדלת הפנימית?

תשובה

עיקר השאלה מתחילה במקום שבו יש מעין מבוא המסתיים בסתימה שאינה ממין חומר הבניין אלא ממתכת או מעץ, מצב שיוצר דמיון של כעין שער גדול אבל הדלת עצמה היא בתוך המבוא הגדול.

כיון שהמבוא הגדול אינו שער נפתח אלא יש בו קיר שסוגר את כל המבוא, נראה לענ"ד ש'דרך ביאתך' הוא רק הדלת שבתוך המבוא ועל מזוזתה צריך לקבוע מזוזה.

וכאן יש להעיר לפעמים מזוזת הדלת צרה ובעיקר בדלתות מסוג זה ואז מי שאינו בקי בהלכה קובע את המזוזה על המזוזה כלפי חוץ ואז הנכנס רואה את המזוזה ומשמאלה הדלת. נראה שבמקרה זה אין ברירה וצריך לעשות אחת משתי אפשרויות: א. להוסיף מזוזות ומשקוף כלפי חוץ ובהם לקבוע את המזוזה. ב. לעשות חור בתוך המזוזה ושם לקבוע את המזוזה בעמידה וכן נהגו במקומות שהנכרים היו גונבים מזוזות, לעשות חריץ להניח את המזוזה ולכסותה בטיח, ובדר"כ משאירים חלק מהמזוזה גלוי שדרכו רואים אותה ולעתים שם ש-ד-י.