ויקרא רבה כו ג

<< · ויקרא רבה · כו · ג · >>

ג.    [ עריכה ]

א"ר תנחום ב"ר חנילאי ב' פרשיות הכתיב לנו משה בתורה והן טהורות וע"י מי נתנו על ידי שבטו של לוי שכתוב בו (תהלים יב, ז): "כסף צרוף בעליל לארץ" וכתיב (מלאכי ג, ג) "וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אותם" ואיזו זה פרה אדומה ופרשת המת: