ויבינו במקרא/פרשת בהר

רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת בהר
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת בהר בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_-1.ogg|(מידע)]] יהוזדג פינקלשטיין אשכנזית ישראלית כה, א-יג
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-1_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_1_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_2_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-3_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_3_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-4_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_4_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-5_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_5_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ששיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-6_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_6_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-7_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_7_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מפטירעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-m_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_Maftir_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

הפטרהעריכה

הפטרת "בהר" לאשכנזים ולספרדים: קנין שדה חנמאל.

  • ספרדים ורוב האשכנזים: "ויאמר ירמיהו..." (ירמיהו לב ו) עד "...הממני יפלא כל דבר" (לב כז).
  • חסידי חב"ד מסיימים כמה פסוקים קודם: "ויאמר ירמיהו..." (לב ו) עד "...ארץ זבת חלב ודבש" (לב כב).
  • ההפטרה מתחילה בראש פרשה.

הפטרת "בהר" לתימנים ולאיטלקים, והפטרת "בחקתי" לאשכנזים ולספרדים: תפילת ירמיהו, בטחון באדם ובה'.

  • "ה' עֻזי ומָעֻזי..." (ירמיהו טז יט) עד "...כי תהלתי אתה" (יז יד).
  • ההפטרה מתחילה בראש פרשה.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-h_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_Haftara_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מנחה לשבת, שני וחמישיעריכה

כהןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-k_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_Cohen_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

לויעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-l_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_Levi_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ישראלעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar-y_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Behar_Israel_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל