התורה והמצוה על דברים כא כא

התורה והמצוה על דברים • פרק כא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כא כא:

לה.

ורגמוהו כל אנשי עירו . היינו במעמד אנשי עירו ובהסכמתם. וכמ"ש ב אילת השחר טז , שיש פעלים שיתיחסו אל האדם המצוה לעשותם, כאלו עושה בעצמו.

ומ"ש " באבנים ", התבאר בספרא קדושים צב .

ומ"ש "אר"י", סנהדרין עא.

קיצור דרך: mlbim-dm-21-21