התורה והמצוה על במדבר יח ג

<< | התורה והמצוה על במדברפרק י"ח • פסוק ג' |
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר י"ח, ג':

וְשָֽׁמְרוּ֙ מִֽשְׁמַרְתְּךָ֔ וּמִשְׁמֶ֖רֶת כׇּל־הָאֹ֑הֶל אַךְ֩ אֶל־כְּלֵ֨י הַקֹּ֤דֶשׁ וְאֶל־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ לֹ֣א יִקְרָ֔בוּ וְלֹֽא־יָמֻ֥תוּ גַם־הֵ֖ם גַּם־אַתֶּֽם׃פירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר יח ג:

ח. אך אל כלי הקדש , זה הארון ואל המזבח, עבודת מזבח. וממ”ש גם הם גם אתם משמע שגם הלוים יש להם עבודה וחלק בה רק שלא יקראו אל המזבח, מצא ר' נתן רמז לשיר. רק שנתפרש בספר דברי הימים שחברו עזרא, והוא בדה”י א' ט”ו ודה"ב ב' י”ב וסי' כט וסי ל' ושם מבואר שהלוים היו משוררים והכהנים מחצרים בחצוצרות. כ”ז מובא בערכין י”א וגרסתי גרסת הגר”א רק הוא גורס מאמר זה לקמן


ט. אך אל כלי הקדש, שעור הכתובים שישמרו את האהל מבחוץ לקרשים ולא יקרבו אל כלי הקדש בפנים, ואף לא אל המזבח שהוא בחצר אהל מועד. ובזה גדר שהכהנים יהיו שומרים כלי הקדש בפנים, כמ”ש ואתה ובניך אתך לפני אהל העדות. והלוים יהיו למשמרת האהל בחוץ ולא בפנים. ובזה לא ימותו הם כשיקרבו לעבודת כהנים בפנים, וגם אתם כשתקרבו לעבודת לוים בחוץ. וממלת גם הם מלת גם מרבה שגם הם ימותו אם ישנו מעבודה לחבריה. ומה שהגהתי בפנים הוא גי' הגר”א והז"א על פי מה שהגיע הכ”מ פ"ג מהל' כלי המקדש. וגי' הרמב"ם הוא בספרי כהנים בעבודת הלוים הם רק באזהרה. והראב"ד חולק עליו ועי' בכ”מ שם האריך בזה. וכשתעיין תראה שהרמב”ם הוציא דבריו מהספרי זוטא המובא בילקוט. ודברי רבי מבוארים והגהתי לגי' הגר"א וכן הוא בילקוט.


קיצור דרך: mlbim-bm-18-03