השגות הראב"ד על הרי"ף/ברכות

  • דפים אלו שולבו בדפי הפרק, ולאחר מכן (באמצעות תגי קטע) בדפי הרי"ף, ויש להמשיך את שילוב הראב"ד בדפי הפרק שלו. השגות הראב"ד כבר קיימים בדפי הרי"ף למסכת ברכות על סדר דפוס וילנא עד סוף פרק ג'.

פרק א - א ע"א, א ע"ב, ב ע"א

פרק ד

פרק ט - מד ע"א


  • הערה: הדפים לפי דפוס ווילנא.