הגאון מווילנה על משלי ל כו

<< הגאון מווילנה על משלי • פרק ל >>
כד • כה • כו • כז • כח • לג • 


"שפנים עם לא עצום" - שהם מתייראים מפני כל, "וישימו בסלע ביתם" - כמו שנאמר (תהלים קד יח): "סלעים מחסה לשפנים". ראו גם פסוק כח.