הגאון מווילנה על משלי ל כז

<< הגאון מווילנה על משלי • פרק ל >>
כד • כה • כו • כז • כח • לג • 


"מלך אין לארבה" ואין להם שר, ואף על פי כן, "ויצא חוצץ כולו", שהולכים שורות שורות כחיל. ראו גם פסוק כח.