דברים רבה י ג

<< · דברים רבה · י · ג · >>


ג.    [ עריכה ]
זש"ה זה שאמר הכתוב (ש"ב כג, ג): "אָמַר אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לִי דִּבֶּר צוּר יִשְׂרָאֵל מוֹשֵׁל בָּאָדָם". ומהו "צַדִּיק מוֹשֵׁל יִרְאַת אֱלֹהִים" הצדיקים מושלים כביכול שהקדוש ב"ה מושל כיצד כל מה שהקב"ה עושה הצדיקים עושין כיצד?

  • הקב"ה פוקד עקרות ואלישע פקד את השונמית מנין שנאמר (מ"ב ד, טז): "למועד הזה כעת חיה את חובקת בן".
  • הקב"ה מחיה מתים ואלישע החיה את בנה של שונמית.
  • הקב"ה קורע ימים ואליהו ואלישע קרעו ימים מנין שנאמר (שם ב, יד) "ואף הוא ויכה את המים ויחצו הנה והנה".
  • הקב"ה מרפא בלא רטיה ואלישע ריפא את נעמן שלא ברטיה.
  • הקב"ה ממתיק את המרים ואלישע המתיק את המרים שכך כתיב (שם, כ) "ויאמר קחו לי צלוחית חדשה וגו'" וכתיב (שם, כב) "(וירפאו) [וַיֵּרָפוּ] הַמַּיִם".
  • הקב"ה עוצר גשמים ואליהו עצר את הגשמים שנאמר (שם א יז, א) "חי ה' (צבאות) אם יהיה השנים האלה טל ומטר וגו'".
  • הקב"ה מוריד את הגשמים ושמואל הוריד את הגשמים שנאמר (ש"א יב, יז): "הלא קציר חטים היום אקרא אל ה' וגו'".
  • הקב"ה מוריד האש ואליהו הוריד את האש שנאמר (מ"א יח, לח): "ותפל אש ה' ותאכל את העולה":

.