דברים רבה יא ד

<< · דברים רבה · יא · ד · >>


ד. עריכה

דבר אחר "וְזֹאת הַבְּרָכָה" אמר רבי שמואל בר נחמן כיון שבא משה לברך את ישראל באה התורה והקב"ה לברך את ישראל.

"וְזֹאת הַבְּרָכָה" זו התורה שנאמר בה (דברים ד, מד): "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל".
"אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה" זה משה.
"אִישׁ הָאֱלֹהִים" זה הקב"ה שנאמר (שמות טו, ג): "ה' איש מלחמה".

וכל כך למה לקיים מה שנאמר (קהלת ד, יב): "והחוט המשולש לא במהרה ינתק".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וְזֹאת הַבְּרָכָה" א"ר תנחומא אם אלהים למה איש ואם איש למה אלהים אלא בשעה שהיה הושלך ליאור של מצרים איש ובשעה שנהפך לדם האלהים.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף בשעה שברח מלפני פרעה איש ובשעה ששיקעו אלהים.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף בשעה שעלה לרקיע איש ומהו איש לפני המלאכים שכולן אש ובשעה שירד מן הרקיע אלהים מנין שכתוב (שמות לד, ל): "וַיִּירְאוּ מִגֶּשֶׁת אֵלָיו".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף בשעה שעלה לרקיע אלהים כשם שאין המלאכים אוכלין ושותין אף הוא לא אוכל ולא שותה מנין שנאמר (שם, כח) "ויהי שם עם ה' וגו'".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מהו איש האלהים א"ר אבין מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה האלהים: