<< · דברים רבה · יא · ד · >>


ד.    [ עריכה ]
דבר אחר: "וְזֹאת הַבְּרָכָה" אמר רבי שמואל בר נחמן: כיון שבא משה לברך את ישראל - באה התורה והקב"ה לברך את ישראל.
"וְזֹאת הַבְּרָכָה"זו התורה, שנאמר בה (דברים ד, מד): "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל".
"אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה" זה משה.
"אִישׁ הָאֱלֹהִים" זה הקב"ה, שנאמר (שמות טו, ג): "ה' איש מלחמה".
וכל כך למה? לקיים מה שנאמר (קהלת ד, יב): "והחוט המשולש לא במהרה ינתק".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וְזֹאת הַבְּרָכָה" א"ר תנחומא: אם "אלהים" למה "איש"? ואם "איש" למה "אלהים"? אלא בשעה שהיה הושלך ליאור של מצרים "איש", ובשעה שנהפך לדם "האלהים".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף בשעה שברח מלפני פרעה "איש", ובשעה ששיקעו "אלהים".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף בשעה שעלה לרקיע "איש". ומהו איש לפני המלאכים שכולן אש? ובשעה שירד מן הרקיע "אלהים" מנין? שכתוב: (שמות לד, ל): "וַיִּירְאוּ מִגֶּשֶׁת אֵלָיו".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף בשעה שעלה לרקיע "אלהים". כשם שאין המלאכים אוכלין ושותין אף הוא לא אוכל ולא שותה, מנין? שנאמר: (שם, כח) "ויהי שם עם ה' וגו'".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מהו "איש האלהים"? א"ר אבין: מחציו ולמטה "איש", מחציו ולמעלה "האלהים".