דברים רבה ט ו

<< · דברים רבה · ט · ו · >>


ו.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "הֵן קָרְבוּ יָמֶיךָ" למה נגזר עליו מיתה בזה לשון הן רבנן אמרי למה"ד למה הדבר דומה לאחד שכיבד את המלך והביא לו דורון חרב חדה. אמר המלך התיזו את ראשו בה. א"ל אותו האיש אדוני המלך במה שכיבדתיך בה אתה מתיז את ראשי. כך אמר משה רבש"ע בהן קילסתיך שכן כתיב (דברים י, יד): "הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים וגו'" ובהן אתה גוזר עלי מיתה. א"ל הקב"ה שכן רע רואה את הנכנסות ואינו רואה את היוצאות א"ל אי אתה זכור בשעה ששלחתיך לגאול אותן ממצרים ואמרת לי (שמות ד, א): "הן לא יאמינו לי" הוי "הֵן קָרְבוּ יָמֶיךָ":