דברים רבה ט ה

<< · דברים רבה · ט · ה · >>


ה.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: כל הבריות יורדין לקבר ועיניהם כהות, אתה לא כהתה עיניך. כל הבריות מטפלים בכלים מעשה בשר ודם, ארון מטה ותכריכין, אבל אתה בתכריכי מעשה שמים, ארון מעשה שמים, מטה מעשה שמים.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: כל הבריות כשהן מתין מטפלין בהן קרוביהם ושכניהם, אבל אתה אני ופמליא שלי מטפלין בך, מנין? שנאמר: (דברים לד, ו): "ויקבר אותו בגיא".