דברים רבה ט ז

<< · דברים רבה · ט · ז · >>


ז.    [ עריכה ]
דבר אחר א"ר אבין מהו "הֵן" למה"ד למה הדבר דומה למטרונה אחת שעשתה למלך פורפירה משובחת נטלה המלך והניחה הגיעו ימיה של המטרונה למות אמר המלך תיטול אותה פורפירה שכיבדה אותי כך אמר הקב"ה למשה קילסת אותי בהן ובהן אני גוזר עליך מיתה: