דברים רבה ט ד

<< · דברים רבה · ט · ד · >>


ד.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ל משה רבש"ע אחר כל אותו הכבוד ואותה הגבורה שראו עיני אני מת א"ל הקב"ה משה (תהלים פט, מט): "מִי גֶבֶר יִחְיֶה וְלֹא יִרְאֶה מָוֶת". מהו מִי גֶבֶר יחיה. א"ר תנחומא

  • "מִי גֶבֶר " כאברהם שירד לכבשן האש וניצל ואח"כ (בראשית כה, ח): "ויגוע וימת אברהם".
  • "מִי גֶבֶר " כיצחק שפשט צוארו על המזבח ואח"כ אמר (שם כז, ב) "הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי".
  • "מִי גֶבֶר " כיעקב שנתפגש עם המלאך ואח"כ (שם מז, כט) "ויקרבו ימי ישראל למות".
  • "מִי גֶבֶר" כמשה שדבר עם בוראו פנים בפנים ואח"כ "הֵן קָרְבוּ יָמֶיךָ למות":

.