דברים רבה ז ד

<< · דברים רבה · ז · ד · >>


ד.    [ עריכה ]
"לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתָיו" אמר רבי שמעון בן חלפתא כל מי שלמד דברי תורה ואינו מקיים עונשו חמור ממי שלא למד כל עיקר למה"ד למה הדבר דומה למלך שהיה לו פרדס הכניס לתוכו שני אריסים אחד היה נוטע אילנות ומקצצן ואחד לא היה נוטע כל עיקר ולא מקצצן על מי המלך כועס לא על אותו שהיה נוטע ומקצצן כך כל מי שלמד דברי תורה ואינו מקיים אותה עונשו חמור ממי שלא למד כל עיקר מנין שנאמר (ישעיה כו, י): "יוחן רשע בל למד צדק" אבל אם למד ולא קיים אינו נחנן הוי "לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתָיו":