דברים רבה ז ג

<< · דברים רבה · ז · ג · >>


ג.    [ עריכה ]
זהו שאמר הכתוב (שיר א, ג): "לריח שמניך טובים".

רבנן אמרי בחמשה דברים נמשלה התורה במים, וביין, ובדבש, ובחלב ובשמן.

  • במים מנין (ישעיה נה, א): "הוי כל צמא לכו למים".
  • ביין מנין שנאמר (משלי ט, ה): "ושתו ביין מסכתי".
  • בדבש ובחלב מנין (שיר ד, יא): "דבש וחלב תחת לשונך".
  • שמן מנין שנאמר (שם א, ג) "שמן תורק שמך".

מה השמן הזה תחלתו מר וסופו מתוק כך הן דברי תורה אדם מצטער בהן בתחלה ועושה בהן אחרית טובה שנאמר (איוב ח, ז): "והיה ראשיתך מצער וגו'".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מה השמן הזה חיים לעולם אף דברי תורה חיים לעולם.
מה השמן הזה אורה לעולם אף דברי תורה אורה לעולם.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מה השמן הזה אין יכול להתערב במשקין אחרים אף ישראל אין יכולין להתערב בעובדי כוכבים מנין שנאמר (ויקרא כ, כו): "וָאַבְדִּל אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים לִהְיוֹת לִי".
דבר אחר מה השמן הזה אפילו אתה נותן אותו בכמה משקין הוא נעשה עליון על כולם כך הן ישראל עליונים על כל עובדי כוכבים כמו שכתוב "וּנְתָנְךָ ה' אלהיך עליון על כל גויי הארץ".
דבר אחר "והיה אם שמוע" אמר ר' יהושע דסיכנין בשם רבי לוי אמר הקב"ה אם שמעת למצותי אף אני שומע תפלתך.
דבר אחר אמר ר' יהושע א"ר נחמן כל מי שבא לבית הכנסת ושומע דברי תורה זוכה לישב בין החכמים לעתיד לבא שנאמר (משלי טו, לא): "אֹזֶן שֹׁמַעַת תּוֹכַחַת חַיִּים בְּקֶרֶב חֲכָמִים תָּלִין":