דברים רבה ז ה

<< · דברים רבה · ז · ה · >>


ה.    [ עריכה ]
"בָּרוּךְ אַתָּה בָּעִיר" אמר רבי יצחק בעיר בשכר המצות שאתה עושה בעיר חלה וציצית וסוכה ונר שבת. "וּבָרוּךְ אַתָּה בַּשָּׂדֶה" בשכר מצות שאתה עושה בשדה. לקט שכחה ופאה.

רבנן אמרי שתהא ברוך בעיר על ידי שנתברכת מן השדה שנתנה הארץ את פירותיה.
"בָּרוּךְ אַתָּה בְּבֹאֶךָ" אמר ר' יהודה בר סימון המקרא הזה מדבר במשה בבואך זה משה בביאתו לעולם קירב רחוקים זו בתיה בת פרעה. "וּבָרוּךְ אַתָּה בְּצֵאתֶךָ" זה משה ביצאתו מן העולם קירב רחוקים זה ראובן מנין שנאמר (דברים לג, ו): "יְחִי רְאוּבֵן וְאַל יָמֹת".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "בָּרוּךְ אַתָּה בְּבֹאֶךָ" בפרקמטיא שלך "וּבָרוּךְ אַתָּה בְּצֵאתֶךָ" בפרקמטיא שלך ודוד מפרשה (תהלים קכא, ח): "ה' ישמר צאתך ובואך".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "ברוך אתה בבואך" בביאתך לעולם "וברוך אתה בצאתך" ביציאתך מן העולם א"ר ברכיה כתיב (קהלת ג, ב): "עת ללדת ועת למות" וכי אין אנו יודעין שעת הוא שאדם נולד ועת הוא שאדם מת אלא אשרי אדם שעת מיתתו כעת לידתו מה בשעת לידתו נקי אף בשעת מיתתו נקי הוי "בָּרוּךְ אַתָּה בְּבֹאֶךָ וּבָרוּךְ אַתָּה בְּצֵאתֶךָ":