דברים רבה ג ח

<< · דברים רבה · ג · ח · >>

ח.    [ עריכה ]

"שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם אֶת הַיַּרְדֵּן" הלכה אדם מישראל ששותה מים לצמאו אומר ברוך שהכל נהיה בדברו רבי טרפון אמר בורא נפשות רבות וחסרונם.

רבנן אמרי בא וראה כל הנסים שעשה הקב"ה לישראל לא עשאן אלא על המים כיצד עד שהן במצרים עשה להם נסים ביאור. אמר רבי יצחק היו המצריים וישראל הולכין לשתות מים מן הנהר המצרי שותה דם וישראל שותה מים וכשיצאו ישראל ממצרים לא עשה להם נסים אלא על המים מנין שנאמר (תהלים קיד, ג): "הַיָּם רָאָה וַיָּנֹס" מה ראה רבי נהוראי אמר שם המפורש ראה חקוק על המטה ונקרע רבי נחמיה אמר כביכול ידו של הקב"ה ראה ונקרע שנאמר (שם עז, יז) "ראוך מים יחילו" באו למרה כשעלו מן הים והיו המים מרים עשה שם להם נסים מנין שנאמר (שמות טו, כה): "ויורהו ה' עץ וגו'" בסלע עשה להם נסים במים מנין שנאמר (במדבר כ, ח): "ודברתם אל הסלע וגו'" בבאר עשה להם ניסים ואמרו שירה שנאמר (שם כא, יז) "אז ישיר ישראל" אמר להם משה הוו יודעין כל נסים שעשה לכם הקב"ה לא עשה אלא על המים ואף בשעה שתעברו את הירדן לירש את הארץ עתיד הוא לעשות לכם נסים במי הירדן: