דברים רבה ב ג

<< · דברים רבה · ב · ג · >>


ג.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וָאֶתְחַנַּן" זה שאמר הכתוב (דניאל ב, כא): " וְהוּא מְהַשְׁנֵא עִדָּנַיָּא וְזִמְנַיָּא וגו'" אמר רבי אבין למה הדבר דומה למלך שהיה לו אהוב והוא ממנה דוכסין ואיפרכין ואיסטרטליטין לאחר ימים ראו אותו שהיה מבקש מן השוער ליכנס לפלטין ואינו מניח לו היו הכל תמהין ואומרין אתמול היה ממנה דוכסין ואיפרכין ואסטרטליטין ועכשיו הוא מבקש מן השוער ליכנס לפלטין ואינו מניח לו אמרו לו שעתא עברת. כך משה גוזר על הקב"ה והוא מקיים קומה ה' שובה ה' ואם בריאה יברא ה' אם נברא לה פה מששת ימי בראשית הרי מוטב ואם לאו יברא ה' ועכשיו מתחנן ומתחבט ליכנס לארץ ישראל ואינו מתקבל שעתא עברת בעת ההיא לאמר: