דברים רבה א ח

<< · דברים רבה · א · ח · >>


ח.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אמר רבי סימון: כיון שאמר לו הקב"ה למשה שיִשְׁנֶה התורה לא היה מבקש להוכיחן על מה שעשו. א"ר סימון: למה הדבר דומה? לתלמיד שהיה מהלך עם רבו וראה גחלת מושלכת, סבור שהיא אבן טובה נטל אותה ונכווה. לאחר ימים היה מהלך עם רבו וראה אבן טובה, היה סבור בה שהיא גחלת והיה מתירא ליגע בה. א"ל רבו: טול אותה, אבן טובה היא! כך אמר משה: בשביל שאמרתי להן "שמעו נא המורים" נטלתי שלי מתחת ידיהן ועכשיו אני בא להוכיחן? א"ל הקב"ה: משה, אל תתיירא!