דברים רבה א ט<< · דברים רבה · א · ט · >>


ט. עריכה

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אֵלֶּה הַדְּבָרִים" רבנין אמרין אמר לו הקב"ה למשה הואיל וקיבלו עליהן תוכחותיך צריך אתה לברכן. מיד חזר וברכן מנין שנאמר "ה' אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה וְגוֹ'". ומנין שכל המקבל תוכחה זוכה לברכה שכן שלמה מפרש (משלי כד, כה): "ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב" אמר הקב"ה לישראל בעולם הזה הייתם מתברכין ע"י אחרים לעתיד לבא אני אברך אתכם שנאמר (תהלים סז, ב): "אֱלֹהִים יְחָנֵּנוּ וִיבָרְכֵנוּ וְגוֹ'":