פתיחת התפריט הראשי

דברים רבה א ז

ז. עריכה

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אֵלֶּה הַדְּבָרִים" אמר ר' תנחומא למה"ד לאדם שהיה מוכר ארגמן והיה מכריז הרי ארגמן הציץ המלך ושמע את קולו קרא אותו וא"ל מה אתה מוכר א"ל לא כלום א"ל אני שמעתי את קולך שהיית אומר הרי ארגמן ואתה אומר לא כלום א"ל מרי אמת ארגמן הוא אלא אצלך אינו כלום. כך משה לפני הקב"ה שברא את הפה ואת הדיבור אמר (שמות ד, י): "לא איש דברים אנכי" אבל אצל ישראל כתיב בו "אֵלֶּה הַדְּבָרִים":