גביעי גביע הכסף

ספר
גביעי גביע הכסף
לר' בנימין ריבלין משקלוב מתלמידי הגר"א

וטעם שם הספר מבואר מעל"ד מעבר לדף(?).

נדפס לראשונה(?) בשקלוב בשנת תקס"ד
והו"ל בווארשא בשנת תרנ"ח

על ידי יוסף מרדכי בה"ר מנחם ראבינאוויץ


מבוסס על Hebrewbooks-LOGO.png גביעי גביע הכסף, מהדורת ווארשא תרנ"ח קובץ PDF באתר היברובוקס