בראשית רבה נב י

י.    [ עריכה ]

ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו: מה חטאתי לך? ומה עשית לנו?

היך מה דאת אמר: הנך מת על האשה אשר לקחת וגו'. ומה חטאתי לך, אם אינך משיב, דע, כי מות תמות, כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה. כי עצור עצר ה' בעד כל רחם לבית אבימלך, מעשים אשר לא יעשו.

אמר רבי חלבו: בכל מקום היתה רווחה מקדמתך, וכאן קדמך רעבון. מעשים אשר לא יעשו, ויאמר אבימלך לאברהם מה ראית כי עשית את הדבר וגו':