בראשית רבה נב ט

ט.    [ עריכה ]

וישכם אבימלך בבקר וגו' -- אמר רבי חנין: לפי שהיו רואים עשנה של סדום עולה ככבשן האש, אמרו: תאמר אותן המלאכים, שנשתלחו לסדום באו לכאן?! לפיכך, וייראו האנשים מאד: